Tidsplan for klimakrav og grænseværdier

Klimakrav (LCA) i Bygningsreglementet

Pr. 1. januar 2023 blev der indført krav om LCA-beregning (livscyklusvurdering) for nybyggeri.

For nybyggeri over 1000 m2 krav om CO₂-grænseværdi svarende til 12 kg CO₂-ækv/m²/år.

Kilde: Byggeriogklima.dk

Skruefundamenter er fremtiden til bæredygtige byggerier

Har du brug for et solidt og godt byggeri på skruefundamenter?
Dansk Skruefundament ApS
Skruefundamenter er et innovativt fundamentsystem, som fjerner behovet for støbning med beton eller nedramning af pæle ved nybygning eller til-/ombygning. Vi tilbyder fundering med skruefundamenter i hele landet.
Kontakt

+45 44 45 8000
kontakt@danskskruefundament.dk

Dansk Skruefundament ApS
Nørregade 72
8740 Brædstrup
CVR: 40752927