Byg bæredygtigt - Skruefundamenter er fremtiden til bæredygtige byggerier

CO2-reduktion

Udledning for fundament og terrændæk, huskoncept

Kilde: Ekolab.dk

Bæredygtighedsproces

Vi har et ansvar for at sikre bæredygtighed i de projekter vi er med i. Vi vil gerne være med fra start til slut: Vi dykker både ned i strategi, udvikling, planlægning. Derfor kan vi både fungere som certificeret rådgiver i Bæredygtighedsledelse og som Bæredygtighedsleder. 

Bæredygtighedscertificering

Med en bæredygtighedscertificering af dit byggeri, får du både sikkerhed og et bevis på at dit byggeri overholder kravene specificeret i certificeringen. Vi har mange projekter afsluttet og i gang med DGNB-certificering, både med DGNB Guld, Sølv og Hjerte. Samtidig er vi skarpe på BREEAM, Svanemærke og EU-Taksonomi.

Bæredygtighedsvurderinger og analyser

I øjeblikket er der stor efterspørgsel på enkeltydelser indenfor bæredygtighed. Vi kan hjælpe dig med LCA (livscyklusvurdering), LCC (totaløkonomi), kemi i byggematerialer, genbrug af byggematerialer, DfD (design for disassembly) og mange flere aspekter indenfor bæredygtighed.

Kilde: Ekolab.dk

Skruefundamenter er fremtiden til bæredygtige byggerier

Har du brug for et solidt og godt byggeri på skruefundamenter?
Dansk Skruefundament ApS
Skruefundamenter er et innovativt fundamentsystem, som fjerner behovet for støbning med beton eller nedramning af pæle ved nybygning eller til-/ombygning. Vi tilbyder fundering med skruefundamenter i hele landet.
Kontakt

+45 44 45 8000
kontakt@danskskruefundament.dk

Dansk Skruefundament ApS
Nørregade 72
8740 Brædstrup
CVR: 40752927